plende

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI DOMKU LETNISKOWEGO W OŚRODKU „MORSKA MILA”

 1. Umowa o najem domku, zwana dalej „Umową” nie wymaga zawarcia jej w formie pisemnej, potwierdzeniem jej zawarcia jest wniesienie zaliczki na poczet rezerwacji domku, co jest jednoznaczne z akceptacją przez Najemcę poniższych warunków.
 2. Domek składa się z salonu z aneksem kuchennym, łazienki z wc, dwóch sypialni i przeznaczony jest do przebywania maksymalnie sześciu osób.
 3. Podana przy rezerwacji liczba osób przyjeżdżających do domku jest uważana za liczbę maksymalną. Przebywanie w obiekcie większej liczby osób niż podano musi być poprzedzone zgodą właściciela. W tym przypadku należy się liczyć z dodatkową opłatą podana przez właściciela.
 4. Rezerwacja wstępna dokonana drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną, obowiązuje trzy dni.
 5. Rezerwacja gwarantowana jest dokonywana po wpłacie na rachunek bankowy Wynajmującego zaliczki w wysokości 30% czynszu najmu. Niedokonanie w tym terminie wpłaty zaliczki powoduje utratę rezerwacji.
   

  Dane do przelewu: Bank Zachodni WBK I odział Koszalin

  84 1090 2646 0000 0001 2026 6283

  Wojciech Reichert

 6. Czynsz najmu, pozostały do zapłaty po uwzględnieniu wpłaconej uprzednio kwoty zaliczki, dokonywany jest w dniu przyjazdu.
 7. Rezygnacja z przyjazdu w zarezerwowanym terminie po wpłacie zaliczki nie powoduje jej zwrotu. Rezygnacja przez Najemcę z pobytu w zarezerwowanym terminie po wpłacie pozostałej kwoty czynszu najmu nie powoduje jej zwrotu.
 8. W dniu przyjazdu, przed otrzymaniem kluczy do domu, Najemca wpłaca na rzecz Wynajmującego kaucję w wysokości 200,00 zł.  Kaucja służy zabezpieczeniu roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy z tytułu szkód w nieruchomości lub w przedmiotach wyposażenia lub umeblowania, niespowodowanych zwyczajnym ich używaniem. Kaucja nie jest oprocentowana i podlega zwrotowi Najemcy w dniu wyjazdu po oddaniu kluczy do domu i jego opróżnieniu z rzeczy Najemcy. W razie powstania szkód Wynajmujący ma prawo potrącić kwotę odpowiadającą wysokości szkody. Niedokonanie płatności kaucji równoznaczne jest z rezygnacją z rezerwacji.
 9. W przypadku skrócenia najmu objętego rezerwacją należność za niewykorzystane dni nie podlega zwrotowi.
 10. Minimalny okres wynajmu wynosi dwie doby. Doba wynajmu rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy o godzinie 10.00. W sezonie letnim wynajmujemy domki na minimum 7 dni od soboty do soboty.
 11. Opłaty klimatyczne nie są wliczone w cenę i będą pobierane osobno na miejscu.
 12. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji z przyczyn od siebie niezależnych (działania siły wyższej, decyzje władz państwowych, strajki, itp.). Najemcy nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie. W takim przypadku wpłacony czynsz ( w tym zaliczka) jest zwracana Najemcy w terminie 5 (pięciu) dni licząc od dnia odwołania.
 13. Stroną umowy nie może być małoletni, małoletniemu bez dorosłego opiekuna nie zostaną wydane klucze.
 14. Przywożenie zwierząt domowych jest możliwe wyłącznie za uzyskaniem wcześniejszej zgody Wynajmującego oraz za dodatkową opłatą.
 15. Domek wyposażony jest w podliczniki energii elektrycznej. Najemca pokryje koszty energii w dniu wyjazdu na podstawie odczytanych przez Strony umowy liczników.
 16. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zniszczenia - nieszczęśliwe wypadki, zguby, kradzieże i inne, które mogą zdarzyć się w domku oraz na terenie nieruchomości Wynajmującego.
 17. Na terenie nieruchomości znajduje się parking niestrzeżony, zatem Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za parkujące samochody. Najemca oświadcza, że został poinformowany, że parking strzeżony znajduje się w odległości 500 metrów od terenu nieruchomości.
 18. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku Najemca zobowiązuje się zgłaszać na bieżąco Wynajmującemu.
 19. Dzieci mogą przebywać na terenie nieruchomości, w tym na placu zabaw, wyłącznie pod opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność.
©2019 Morska Mila. Designed By OTHER MEDIA - AGENCJA MEDIALNA

Search